Logo redline 1met aandacht voor uw automatisering

Zoeken

3  8  ms1.rvf 1

anydesk logo

UNIFORME VEILIGHEIDSREGELS PARTICULIEREN per 1 Januari 2014

Waarover gaan deze regels?

Elektronisch bankieren en elektronisch betalen moeten veilig zijn. Denk aan internet– en/of mobielbankieren, betalen bij betaalautomaten in winkels en geld opnemen bij de geldautomaat. De bank heeft hierin een belangrijke taak, maar u ook. Wat u moet doen, vindt u in deze veiligheidsregels.

Waarom is het belangrijk dat u zich houdt aan deze regels?

U vermindert de kans dat u het slachtoffer wordt van fraudeurs sterk als u de regels opvolgt. Het is voor consumenten wettelijk geregeld dat een bedrag, dat zonder uw toestemming van uw bankrekening is afgeschreven, door de bank wordt vergoed. Daarbij mag de bank u volgens de wet in bepaalde gevallen een eigen risico van maximaal EUR 150,- in rekening brengen. De bank is echter niet altijd verplicht het bedrag, eventueel verminderd met het eigen risico van maximaal EUR 150,-, aan u te vergoeden. Wanneer u zich aan de onderstaande vijf veiligheidsregels houdt, loopt u niet het risico dat de gehele schade voor uw eigen rekening komt.

Wat moet u doen?

❶    Houd uw beveiligingscodes geheim.

❷   Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een ander gebruikt wordt.

❸   Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt voor uw bankzaken.

❹   Controleer uw bankrekening.                                                                                       

❺   Meld incidenten direct aan de bank en volg aanwijzingen van de bank op.

Elk van deze veiligheidsregels worden hieronder toegelicht.

Toelichting veiligheidsregels

❶   Houd uw beveiligingscodes geheim.

Denk hierbij aan het volgende:

Zorg ervoor dat beveiligingscodes nooit aan een ander bekend kunnen worden.

Beveiligingscodes zijn niet alleen de pincode die u in combinatie met de bankpas gebruikt. Het zijn ook alle andere codes die u moet gebruiken om elektronische betalingen te doen en/of gebruik te maken van internet- en mobielbankieren. Dat kunnen bijvoorbeeld de codes zijn die een door de bank verstrekte codecalculator aangeeft;

U mag deze beveiligingscodes alleen zelf gebruiken. U moet dat doen op de manier die de bank aangeeft.

Schrijf of sla de codes niet op. Of, als het echt niet anders kan, alleen in een voor anderen onherkenbare vorm die alleen door uzelf is te ontcijferen. Bewaar in dit geval de versleutelde informatie niet bij uw bankpas of bij apparatuur waarmee u uw bankzaken regelt;

Als u zelf een beveiligingscode kunt kiezen, zorg dan dat die niet gemakkelijk te raden is.

Kies bijvoorbeeld geen geboortejaar, naam van een familielid of postcode;

Zorg ervoor dat niemand kan meekijken als u uw beveiligingscodes intikt. Het gaat hier niet alleen om uw pincode, maar ook om alle andere codes die u moet gebruiken om elektronische betalingen te doen en/of gebruik te maken van internet- en mobielbankieren; Geef nooit een beveiligingscode door per telefoon, e-mail of op een andere wijze dan de bank u heeft voorgeschreven. Dat geldt ook als u telefonisch, per e-mail of persoonlijk door iemand wordt benaderd die aangeeft medewerker van de bank te zijn. De bank zal u op deze wijze nooit om beveiligingscodes vragen.

❷   Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een ander gebruikt wordt.

Denk hierbij aan het volgende:

Laat u niet afleiden als u de bankpas gebruikt en controleer of u uw eigen bankpas daarna terugkrijgt;

   Berg de bankpas altijd op een veilige plaats op en zorg ervoor dat u hem niet gemakkelijk kunt verliezen. Controleer regelmatig of u de bankpas nog in uw bezit heeft.

❸   Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt voor uw bankzaken.

Denk hierbij aan het volgende:

Zorg dat de geïnstalleerde software op de apparatuur, zoals computer, tablet en/ of smartphone, die u voor het regelen van uw bankzaken gebruikt, is voorzien van actuele (beveiligings)updates. Geïnstalleerde software is bijvoorbeeld het besturingssysteem en beveiligingsprogramma’s, zoals virusscanner en firewall;

Installeer geen illegale software;

Beveilig de toegang tot de apparatuur die u gebruikt voor het regelen van uw bankzaken met een toegangscode.

Zorg er daarnaast voor dat door de bank verstrekte toepassingen op de apparatuur die u gebruikt voor het regelen van uw bankzaken niet door onbevoegden kunnen worden gebruikt;

Log altijd uit als u klaar bent met het regelen van uw bankzaken.

❹   Controleer uw bankrekening.

Controleer altijd zo spoedig mogelijk uw elektronische of papieren rekeninginformatie of u transacties ziet waarvoor u geen toestemming heeft gegeven. Doe dit in ieder geval elke twee weken als de bank voor u elektronische rekeninginformatie ter beschikking stelt. Als u alleen rekeninginformatie op papier ontvangt, controleer deze dan in ieder geval binnen twee weken na ontvangst. Als er schade voor de bank ontstaat doordat het voor u enige tijd onmogelijk is geweest uw rekeninginformatie te controleren, dan kan de bank u vragen aan te tonen dat dit in alle redelijkheid niet mogelijk was.

❺   Meld incidenten direct aan de bank en volg aanwijzingen van de bank op.

Denk hierbij aan het volgende:

Neem in de volgende gevallen in elk geval direct met de bank contact op:

  • u heeft uw bankpas niet meer in uw bezit of weet niet waar deze is; u weet of vermoedt dat iemand anders uw beveiligingscode kent of heeft gebruikt; u ziet dat er transacties op uw bankrekening hebben plaatsgevonden, waarvoor u geen toestemming heeft gegeven;
  • u heeft uw mobiele apparaat met betaaltoepassing van de bank niet meer, tenzij u dit apparaat aan een ander heeft overgedragen en eerst de betaaltoepassing heeft verwijderd;

    Neem ook direct contact op met de bank bij iets dat u als vreemd of ongebruikelijk ervaart, zoals een andere manier van inloggen.

De bank kan zorgen voor een blokkade om (verdere) schade te voorkomen. Als de bank u aanwijzingen geeft, bijvoorbeeld om nieuwe incidenten te voorkomen, dan moet u deze aanwijzingen opvolgen. Ook hierbij zal de bank u nooit om beveiligingscodes vragen.

bron: Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) www.nvb.nl

Waarom ICT Waarborg

Iedereen wil zekerheid. U natuurlijk ook. Daarom gaat u het liefst in zee met een betrouwbaar bedrijf. Dan zit u hier goed, want wij zijn aangesloten bij ICTWaarborg, dé brancheorganisatie voor betrouwbare ict-bedrijven.

Wij bieden u alles wat u van een goed ict-bedrijf mag verwachten, maar bovenal zekerheid. Zekerheid dat u deskundig en goed wordt geholpen. Zekerheid dat u bij ons terecht kunt met al uw vragen op ict-gebied. Zekerheid dat u waar krijgt voor uw geld.

ME

 

hpLogo

intel logo

norton-2016-1

 

synlogo-ubiquiti-mod

Wat doen wij

Computerhulp (afstand)
Systeembeheer
Hardware
Software
Internet diensten
Websites
On-line diensten
WiFi in- outdoor
Maandag - Vrijdag
van 09.00 tot 17.00 uur

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Red line IT maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Red line IT bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube en LinkedInn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Red line IT verwerkt is de privacyverklaring van Red line IT van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2018. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.

 

Contactgegevens

Red line IT
de Stove 1
3252 CB  GOEDEREEDE
Telefoon: 0187 - 496200
Mobiel: 06 - 51783357
e-mail: info@redline-it.nl
Website: www.redline-it.nl

Bedrijfsgegevens

K.v.K.: 50048422
BTW nr.: NL 00135 7382 B09
Bank: NL40 RABO 0127 888 306
BIC: RABONL2U

Wij zijn aangesloten bij en hanteren de zakelijke
voorwaarden en particuliere voorwaarden van ICTWaarborg.

Privacyverklaring